Okulumuz Hakkında

“ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERİN MUTLU BİR YAŞAM SÜRMELERİ İÇİN”

Her birey, temel öğrenme gereksinimlerini karşılayabilmesine uygun olarak tasarlanmış yöntemlerle eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanma hakkında sahiptir. Bu esastan hareketle bazı özellikler yönünden farklılıklara sahip bireylerin öğrenme gereksinimlerinin karşılanabilmesi için özel programlara, yöntem ve tekniklere, araç ve gereçlere uygun fiziksel düzenlemelere sahip ortamlara ve insan kaynağına ihtiyaç duyulmaktadır.
Toplumumuz engelli insanlara hala önyargıyla yaklaşıyor. Birçok anne ve baba, engelli çocuklarının bir gülümsemesine, ufacık bir adım atmasına ömürlerini veriyor. Çocuklarını sırtında taşıyıp onları hayata bağlamak için çaba gösteriyor.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri küçük şeylerle mutlu olmayı öğrenmek isteyen herkesi engelli çocuklar ve aileleriyle buluşmaya çağırıyor. Bu merkezlere gelin, iki saat misafirimiz olun. Bir kenara oturup sadece geleni gideni izleyin. O zaman bizler gibi akşam kızınız huysuzluk ettiğinde daha çok tahammül edebilirsiniz. Oğlunuz tepindiğinde veya şımarıklık yaptığında sorun yapmaz, “çok şükür bunu yapabilen bir evladım var.” dersiniz.

Tecrübe, bilgi ve moral paylaşımı ile zorluklara dayanma gücü artacaktır. Bir çocuğun engelli olması çoğu ailede başka sorunların da ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. Merkezlerimizde grup terapisi şeklindeki paylaşım zamanlarında, ailelerin hayata daha olumlu ve daha güçlü bakabilmesine yönelik konuşmalar etkili oluyor.
Engellilerin sosyal hayata katılabilmesi için, kaldırımlardan önce sağlıklı insanların engelli çocuk ve ailelerine karşı tutumlarının değişmesi gerektiğini düşünen Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin bir amacı da, toplumun rehabilite olmasına katkıda bulunmaktır. Halk arasında engelli çocukların saldırgan olduğuna dair bir önyargı bulunmaktadır. Gelişmiş toplumlarda bu çocuklar sokakta bulunabilmekte ve akranları ile birlikte sosyal aktivitelerde bulunabilmektedirler. Mesele kaldırımların, otobüslerin uygun hale getirilmesinin üzerinde olup, insanların onları dışarıda görmeye hazır hale gelmesidir.